Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazał bankom informację o możliwości zmiany minimalnej stopy procentowej, jaka powinna być przyjmowana w procesie oceny zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów oprocentowanych zmienną i okresowo stałą stopą procentową.

Obecnie przy obliczaniu zdolności kredytowej banki doliczają do stopy procentowej i marży dodatkowo 5 punktów procentowych.

Teraz, z uwagi na obniżenie wartości bufora do 2,5 p.p. będą doliczać mniej, co sprawi, że zdolność kredytowa klientów wzrośnie. Potrzebujesz więcej informacji?

🤝My również, dlatego zapraszamy na bezpłatne konsultacje kredytowe, podczas których wykonamy indywidualną analizę Twojej zdolności kredytowej.