#SowińskiePorady Aneksy do umów kredytowych dotyczące WIBOR-u.

Banki wysyłają aneksy dotyczących zaprzestania używania WIBOR-u w umowach kredytowych jako jednego z podstaw do obliczania oprocentowania. Aneksy dotyczą wszystkich umów, które takiego rozwiązania nie mają już zawartego w umowie. Jest to tak zwana procedura awaryjna na wypadek likwidacji tego wskaźnika.

Reforma wskaźnika, na którym ma być oparte oprocentowanie kredytów jest na etapie przygotowania. Zajmuje się nią Narodowa Grupa Robocza powołana w trzecim kwartale bieżącego roku. Nie ma sformułowanej ostatecznej wersji wprowadzenia WIRON-u w miejsce WIBOR-u w trwających już umowach kredytowych.

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy podpisać aneks, czy też nie.

Nie posiadamy pełnej wiedzy na temat mechanizmów, które wprowadzą WIRON w miejsce WIBOR-u. Pojawiły się pierwsze głosy, że od grudnia 2022 roku dla nowo zaciąganych zobowiązań niektóre banki zaoferują już kredyty oparte na wskaźniku WIRON.
Jeżeli jednak zdecydujemy się na podpisanie aneksu warto sprawdzić, czy nie ma w nim zawartych klauzul pozwalających zdecydować jednostronnie przez bank w jaki sposób zamienić WIRON na WIBOR, bo cała procedura zamiany musi wejść w życie do początku 2025roku.

Potrzebujesz więcej informacji, wyjaśnień.
Zapraszamy do kontaktu.

Dołącz do zadowolonych Klientów Sowińskie Finanse