Terminowe wykonywanie zleceń oraz otrzymywanie za nie w umówionym czasie wynagrodzenia powinno leżeć u podstaw prawidłowego funkcjonowania każdej firmy. Niestety, wielu przedsiębiorców boryka się z trudnościami związanymi z opóźnieniami w płatnościach od kontrahentów, które nierzadko przekraczają kilka miesięcy. Z pomocą przychodzi faktoring – proste rozwiązanie przywracające bezpieczeństwo oraz płynność finansową firmy. W poniższym linku znajdziesz szczegółowe informacje o tej usłudze: https://finea.pl/promo/sowi/index.php

Bolączka polskiego biznesu

Z faktoringu w Polsce korzysta niemal 10 tysięcy przedsiębiorstw. Wartość wierzytelności powierzonych firmom faktoringowym wyniosła w ostatnim roku prawie 180 miliardów złotych. Zainteresowanie tą usługą rośnie o ponad 10 proc. każdego roku. Nic w tym dziwnego – aż 78 proc. firm otrzymuje płatności 30 dni po terminie, a jedna na dziesięć faktur jest płacona nawet cztery miesiące po terminie. W trosce o płynność finansową oraz bezpieczeństwo swoje i pracowników, wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z tego rozwiązania. Dobrze obrazuje to sytuacja w polskiej branży transportowej, gdzie standardem stały się długie terminy płatności wynoszące nawet ponad 60 dni. Niestety, wysokie koszty stałe, którymi są m.in. raty, opłaty, koszty eksploatacji floty samochodowej czy wynagrodzenie pracowników sprawiają, iż wielu przedsiębiorców ma trudności z zachowaniem płynności finansowej. Stąd rosnąca wśród przedstawicieli tej branży popularność faktoringu, który wobec innych rozwiązań mających na celu zasypanie dziury w firmowym budżecie, jest bezpieczniejszy, skuteczniejszy i tańszy. Co ciekawe, transport nie jest sektorem, który najchętniej korzysta ze wspomnianej usługi. Prawie 50 proc. udziału w rynku faktoringu w Polsce przypada na branżę produkcyjną, za którą znalazły się dystrybucja czy budownictwo. Na czym właściwie polega faktoring i jakie przynosi korzyści?

W labiryncie zależności

Sama nazwa zdaje się brzmieć dość obco, lecz schemat działania faktoringu jest prosty. Rozwiązanie to polega na krótkoterminowym finansowaniu faktoranta, czyli przedsiębiorstwa posiadającego nieuregulowane przez kontrahentów faktury, przez faktora, którym może być specjalistyczna firma faktoringowa lub bank. Inicjatorem transakcji jest przedsiębiorca, który udziela swoim kontrahentom kredytu handlowego. Faktor finansuje kredyt, przejmując od faktoranta wierzytelność – tym samym to do faktora należy obowiązek odbioru zapłaty od posiadającego długi przedsiębiorstwa. Proces ten rozpoczyna akceptacja wniosku faktoringowego, który faktorant składa przed faktorem.

Faktoring można podzielić na kilka typów, wśród których najbardziej powszechne to faktoring niepełny i pełny. Pierwszy z nich występuje, gdy faktor nie przejmuje na siebie ryzyka braku zapłaty – pozostaje ono przy faktorancie. Odwrotnie działa to w przypadku faktoringu pełnego. Faktor przejmuje na siebie ryzyko braku zapłaty, lecz jedynie gdy posiada wszystkie niezbędne dane o kontrahencie – dłużniku, umożliwiające mu odzyskanie pieniędzy.


Pieniądze to nie wszystko

Faktoring to antidotum nie tylko na czysto finansowe problemy przedsiębiorstw. Z jednej strony rozwiązanie to postrzegane jest jako zastrzyk gotówki, a z drugiej stanowi ważny element budujący wiarygodność, a tym samym wizerunek firmy. Przedsiębiorstwo, które dzięki faktoringowi może realizować cele biznesowe, dotrzymywać terminów wykonania zleceń i rozwijać się, zyskuje stabilność dostrzeganą nie tylko przez klientów czy kontrahentów, lecz także przez konkurencję. Pozwala to firmie zachować i umocnić swoją pozycję na rynku. Płynność finansowa to kluczowa wartość także dla potencjalnych inwestorów lub partnerów, którzy mając pewność przejrzystej sytuacji wewnątrz naszego przedsiębiorstwa, z większym spokojem przystąpią do współpracy.