“Zakładamy, że cykl podwyżek stóp procentowych zostanie zakończony w III kwartale bieżącego roku z poziomem stopy referencyjnej 6,75 proc.
 
Zakończenie cyklu podwyżek będzie pochodną w pierwszej kolejności osłabienia koniunktury w kraju i na najważniejszych rynkach eksportowych, w tym w Niemczech. Pogorszenie koniunktury, które uwidoczni się także w danych z rynku pracy, ograniczy ryzyko wystąpienia inflacyjnych efektów drugiej rundy” – napisano w kwartalnym raporcie BGK z prognozami makro, opublikowanym w środę 3 sierpnia br.
 
“Korespondować z tym będzie spowolnienie akcji kredytowej (bardzo wyraźne w ujęciu realnym) notowane w pierwszej kolejności w segmencie kredytów hipotecznych oraz konsumpcyjnych. W konsekwencji maleć będzie wrażliwość RPP na wciąż pozostającą powyżej celu inflację o podażowym charakterze. Powyższe czynniki będą prowadzić do stopniowych redukcji stóp procentowych od około połowy przyszłego roku” – dodano.
Zdaniem ekspertów BGK w trzecim kwartale przyszłego roku stopa referencyjna NBP może spaść do 5,75 proc., a na koniec 2023 roku do 5,50 proc.
 
Tekst źródłowy i pełen artykuł dostępny pod linkiem