Państwo X w czerwcu 2022 roku zaciągnęli kredyt na kwotę 705 tys. zł, co stanowiło 90% ceny transakcyjnej zakupu domu jednorodzinnego z oprocentowaniem okresowo stałym 8,51 na 5 lat.

Koszt odsetkowy przy 30 letnim okresie kredytowania na dzień decyzji kredytowej wynosił 1 360 tys. zł.
Ważne, wartość kupowanej nieruchomości przez Państwa X była większa niż cena transakcyjna już w momencie zakupu.

Jest maj 2023 r, niektóre banki oferują niższe stopy procentowe przy oprocentowaniu okresowo stałym niż rok wcześniej. Państwo X refinansują swoje zobowiązanie otrzymując kredyt z oprocentowaniem okresowo stałym 7,7%. Przez rok spłacili 2,5 tys. zł.

Zostając przy okresie 29 lat, który pozostał do spłaty kredytu zmniejszają sobie ratę o 500 zł a koszt odsetkowy o 181 tys. zł.
Natomiast zostając przy racie takiej samej jak dotychczas skracają okres kredytowania o 7 lat a koszt odsetkowy o 530 tys. zł.

Państwo X wiedzą, że ważne jest, aby obserwować co dzieje się na rynku kredytów hipotecznych, a godząc się na to co daje rynek w danym momencie, nie oznacza, że nie mogą tego zmienić w przyszłości.

Ważna informacja, która „nie zmieściła się” na rolce.
Przy refinansowaniu musisz liczyć się z kosztami:
-wyceny nieruchomości,
-zmiany wpisu w Księgach Wieczystych,

Koszt ten w przypadku domu jednorodzinnego może wynosić maksymalnie 1500 złotych.
A w przypadku wybrania wariantu obniżenia raty, zwróci się już po 3 miesiącach spłaty kredytu.

Umów się na bezpłatne konsultacje kredytowe https://www.sowinskie.pl/kontakt/
Sprawdzimy jak to wygląda w Twoim przypadku.